Links

www.shiatsu-gsd.de – Dachverband Shiatsu
www.zenshiatsu.de – Schule für Zen Shiatsu Berlin